• Начало
  • Политиката за поверителност

Политиката за поверителност

Политиката за поверителност и защита на личните данни

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на (последващо Ние или Дружеството). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

Данни за контакт:

„ТНКР“ ЕООД е вписанo в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206431283, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Хр.Колумб № 64, София Еърпорт Център, Логистичен център, Сграда 3, Вход 4, по-долу " Дружеството ".

Можете да се свържете с нас на адреса посочен тук - Връзка с нас

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

 Обработване на Вашите данни

Обработваме предоставените при пазаруване чрез онлайн магазина или при поръчки по телефона от Вас като Клиенти лични данни за следните цели:

- администриране на отношенията по предоставяне на продукти и услуги (покупко-продажби, доставки, сервизно и гаранционно обслужване на стоки и др.) и по получаване на плащания за дължими суми; това обработване е необходимо за изпълнение на договор, по който сте страна или за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;

- администриране на онлайн заявки и потребителски профили и на поръчки, направени по телефона;

- реализиране на законни права на Дружеството – например за получаване на плащания;

- реализиране на легитимни интереси – извършване на маркетингова дейност, защита на активи на Дружеството в неговите обекти чрез прилагане на видеонаблюдение с охранителна цел;

- данъчни и счетоводни цели, предвидени в действащото законодателство;

- осъществяване на контакт с клиенти;

- разглеждане на рекламации, жалби и заявления за упражняване на права по Общия регламент относно защитата на данните, във връзка със Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия и Закона за електронните съобщения;

- обслужване на абонаменти за получаване на информационни и маркетинг съобщения.

Правните основания за обработване на съответните данни са съгласие на субекта на данни, изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, предприемане на стъпки по искане на субекта преди сключването на договор, спазване на законови задължения, които се прилагат за Дружеството, както е посочено в настоящото уведомление. Правните основания са базирани на приложимото законодателство, например Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения, Общия регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни, други закони и приложимите подзаконови нормативни актове.

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и данни за използваното от Вас платежно средство.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас, като са достъпни за служители на Дружеството, които следва да обработват съответната информация при изпълнение на служебните си задължения, съобразно принципа „необходимост да знае“. Служителите на „ТНКР“ ЕООД са задължени да опазват конфиденциалността на данните.

Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги,

– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката,

– нашия счетоводител и

- КлаудКарт АД, които са наш обработващ данни съгласно GDPR, и с които имаме съответния договор.

При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Използване на опцията за отказ („Opt-out“)

Ако по някаква причина желаете да откажете услугите, които предоставяме чрез гореизброените „бисквитки“, трябва да посетите секция „ Упражни правата си! “ на нашия сайт и да следвате посочените там стъпки.

Нюзлетър

Можете да се абонирате за нашия нюзлетър, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.
След като се регистрирате за нашия нюзлетър/мейлинг, ще ви изпратим потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията.
Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър по всяко време като използвайте бутона „отпиши ме“. Веднага след това ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Вие имате право да изискате и получите от Дружеството потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до„ТНКР“ ЕООД.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане до„ТНКР“ ЕООД.

„ТНКР“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Обръщаме внимание, че с оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган.

В България това е Комисията за защита на лични данни - гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02/91-53-519, интернет страница: www.cpdp.bg . 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки